Veelgestelde vragen

Veel mensen willen graag hun droom verwezenlijken en onroerend goed in Portugal bezitten, met ons, officieel staatserkend makelaarskantoor in Portugal en al 20+ jaar in de markt aktief, aan uw zijde zou dit mogelijk zijn, we adviseren U graag en kijken ernaar uit om U te begeleiden bij deze spannende onderneming.
Nadat wij voor U het juiste objekt gevonden hebben raden wij aan een advocaat in te schakelen. Wij als makelaar hebben weliswaar de relevante huisdokumentatie in bezit en kunnen U al uitvoerig informeren, wettelijk gezien echter mogen wij geen juridisch advies geven. We raden U ten sterkste aan om nooit advies in te winnen bij een niet gekwalificeerde persoon cq. instantie, kies altijd een officieel bij de Orde van Advocaten geregistreerde advocaat. Er zijn enkele basisstappen die belangrijk zijn voor het kopen van onroerend in Portugal en die worden meestal uitgevoerd door een advocaat. Onderstaand een aantal voorbeelden van wat een advocaat voor U kan doen;

Uw advocaat zal een fiscaal nummer voor U aanvragen.

Uw advocaat zal controleren of de eigendomsregistratie juist is. Er wordt ook gecontroleerd of het onroerend goed vrij is van (bank) schulden, (overheids) claims of openstaande belastingen, verder of de lokale overheid architectuur-plannen heeft goedgekeurd en het project overeenkomt met wat de klant koopt.

U tekent het zogenaamde “contrato promessa da compra e venda”, het voorlopig koopkontrakt, u belooft het definitieve verkoopkontrakt te ondertekenen (“Escritura”, notariële akte) op basis van de voorwaarden vermeld in het het voorlopig koopkontrakt. Hoewel het niet is verboden om te kopen zonder een het voorlopig koopkontrakt(en dus rechtstreeks over te gaan naar het tekenen van de notariële akte), wordt dit kontrakt in bijna alle gevallen gebruikt waar onroerend goed eigendomsrechten van eigenaar wisselen, uiteraard is dit juridisch bindend. Het specificeert in zijn clausules alle afspraken die zijn overeengekomen om te komen tot het ondertekenen van de notariële akte, onder andere zijn betalingsschema en tijdlijn opgenomen.

hoewel er geen juridische voorschriften zijn voor de hoogte van een aanbetaling(en dus vrij verhandelbaar), is in 99% van alle voorlopige koopkontrakten een aanbetaling van 10% van de totale aankoopprijs opgenomen. Het voorlopige koopkontrakt wordt uiteraard door beide partijen ondertekend, hetzij persoonlijk, hetzij door hun wettelijke vertegenwoordigers die in het bezit zijn van een volmacht.

betaling van overdrachtsbelasting, de zogenaamde “IMT”. Voor stedelijk onroerend goed zijn er vaste tarieven en schalen(inklusief genereus vrijbedrag) tot een bedrag van € 550.836,— van de prijs die in de notariële akte is aangegeven voor het onroerend goed
Boven dit bedrag geldt een tarief zonder vrijbedrag van 6%. Als de aankoop van een woning door een permanente inwoner(resident) van Portugal is, is er een kleine korting.
Voor bouwkavels en commerciëel onroerend moet 6,5% betaald worden, voor landelijke (onbebouwbare) kavels 5%.

het zegelgeld is 0,8% van de prijs die in de notariële akte is aangegeven voor het onroerend goed

op het notariskantoor wordt de overdracht van eigendomsrechten officieel vastgehouden in de “escritura”, de notariële akte, wederom ondertekend door zowel koper als verkoper of hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor deze handeling bij de notaris is een vergoeding van ongeveer € 325 tot € 450 verschuldigd, te betalen door de kopende partij.

registratie in het kadaster gebeurt normaal gesproken door uw advocaat, kan ook door notariskantoor. Een inschrijvingsgeld van € 225 tot € 250 wordt in rekening gebracht bij het kadaster, te betalen door de kopende partij

uw advocaat zal ook kunnen zorgen voor registratie bij het lokale belastingkantoor. De naam van de koper (s) is/zijn gekoppeld in het matrixregister aan het onroerend goed.

ja, er is een bankrekening nodig om op zijn minst te kunnen worden gebruikt voor het betalen van nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld water, elektriciteit, gas, verzekering). U kunt uw advocaat vragen er één te openen of natuurlijk dit zelf doen.

eigenaren van onroerend goed betalen een jaarlijkse onroerende zaakbelasting genaamd “IMI”, welke een percentage is van het taxatiewaardebedrag vermeld in de het matrixregister van de belastingdienst. Stedelijk  onroerend goed betaalt 0,3% tot 0,5% over deze geregistreerde waarde, (landelijk) onbebouwbare kavels 0,8%.

Wilt u meer weten?

U kunt gewoon contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch en uw ideeën vrijblijvend met ons bespreken!